ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Εισαγωγή
Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με ευθύνη και πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σας θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Για το λόγο αυτό www.jakoplayground.com ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα και τις εσωτερικές και είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 679/2016 ΕΕ-ΑΕγχΠΠ).
Αυτή η πολιτική απορρήτου ορίζει τη βάση πάνω στην οποία η εταιρεία JAKO GROUPS SP Z O. O. βρίσκεται στη διεύθυνση bpa Herberta Bednorza 17, 40 – 384 Κατοβίτσε της Πολωνίας και εκπροσωπείται νόμιμα (η «Εταιρεία»), συλλέγει, χρησιμοποιεί, επικοινωνεί ή με άλλο τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποια δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε. Έχουμε λάβει επίσης μέτρα για τη βελτίωση του ελέγχου της ιδιωτικότητας και άλλων ελέγχων που παρέχουμε για την προστασία των δεδομένων σας και την προστασία του απορρήτου σας.
Τίποτα δεν αλλάζει τις ρυθμίσεις ή τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων. Αντ ‘αυτού, βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε τις πρακτικές μας και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε τις επιλογές σας σχετικά με την ενημέρωση, τη διαχείριση, την εξαγωγή και τη διαγραφή δεδομένων.
Εισάγουμε αυτές τις ενημερώσεις όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR), με στόχο την εναρμόνιση των νόμων περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη, βελτιώνει τους κανόνες διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες περιγράφουν την επεξεργασία δεδομένων. Κάνουμε τις απαραίτητες ενημερώσεις στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να εισαγάγουμε βελτιώσεις στους χρήστες του site μας.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Διεύθυνση: ks. Επίσκοπος Herbert Bednorz 17, 40-384 Κατοβίτσε Πολωνία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: https://www.jakoplayground.com/el/epikoinonia/ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από spam bots. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Java script για να το δείτε.
Τηλ. Επικοινωνία: +30 6907 295 855.
Η εταιρεία μας διαχειρίζεται τον παραπάνω ιστότοπο στο σύνολό του, ο οποίος σχεδιάζεται με τα κατάλληλα λειτουργικά και εσωτερικά συστήματα και συμμορφώνεται με την νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 EU – GDPR).
Η Πολιτική αυτή έγινε αποδεκτή από την εταιρεία μας, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την προστασία του χρήστη κάθε φορά που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και ενημερώνει για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο. 12, 13 και 14 του νέου κανονισμού για την προστασία δεδομένων που εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας
Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που ισχύει για εσάς ή μπορεί να σας αποδοθεί. Η εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει απλά προσωπικά δεδομένα, όπως (αλλά όχι αποκλειστικά) το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό ΦΠΑ και τον καταγραφέα φόρων. (εάν χρειάζεστε έκδοση PCD), καθώς και τεχνικά δεδομένα, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επεξεργάζονται όπως περιγράφεται παρακάτω.
Εάν λάβουμε προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετικά με την υγεία), δεσμευόμαστε να τα επεξεργαστούμε ακόμη πιο προσεκτικά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση ή με τον τρόπο που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Στοιχεία επικοινωνίας: Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας, δώστε μας το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να αποκτήσετε τη γονική συναίνεση πριν επικοινωνήσετε με την εταιρεία.
Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατόπιν αιτήματος σας. Μπορούμε να συλλέγουμε τις πληροφορίες σας από το τηλέφωνο (π.χ.. Τηλέφωνο) ή στο διαδίκτυο (π.χ.. Η εγγραφή στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας) ή φυσικά (π.χ.. Αν επισκεφθείτε το γραφείο μας), σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και τη δήλωση αυτή, καθώς και δήλωση προστασίας δεδομένων διατίθενται στο γραφείο μας – Γραφείο.
Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και το τηλέφωνο για να σας στείλουμε ένα μήνυμα αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά την επικοινωνία μαζί σας.
Η εταιρεία μας συλλέγει, αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων τους, όπως το όνομά σας, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας, ΑΦΜ κλπ Για να εκτελέσετε μια σύμβαση εργασίας, μισθοδοσίας με τις απαιτήσεις των σχετικών νόμων εργασίας και φόρους.
Επιπλέον, η εταιρεία μας μπορεί μερικές φορές να λάβει βιογραφικά σημειώματα από τα καταστήματά μας, όπου θα πρέπει να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα, τα προσόντα, την εμπειρία, κλπ .. Εμείς συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα, την ενημέρωση τους όταν αυτό είναι απαραίτητο, ακολουθώντας πάντα τα κατάλληλα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας και εφ ‘όσον είναι είναι απαραίτητο να γίνει η συμφωνία μεταξύ μας ή εάν δικαιολογείται από τη μελλοντική μας συνεργασία.
Δεδομένα τοποθεσίας και ηλεκτρονικά δεδομένα: Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, συλλέγετε και επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες για εσάς, μέσω εξωτερικών πηγών ή απευθείας από εσάς που μας το παρέχετε κατά την περιήγηση.
Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που σας αφορούν κρατιέται με το ένα χέρι για σκοπούς που σχετίζονται άμεσα με τις διέταξε τις υπηρεσίες και για να σας προσφέρουμε και / ή για σκοπούς που συμφωνήθηκε, και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και διατηρούμε ορισμένες από αυτές σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Με την περιήγηση στον ιστότοπο, ο τελευταίος συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες και πληροφορίες, ειδικά από εσάς που μας το παρέχετε. Επιπλέον, δεν υπάρχει αυτόματος τρόπος συλλογής δεδομένων, cookies κ.λπ. κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο. Ο ιστότοπός μας δεν περιέχει βάση δεδομένων χρηστών, επομένως δεν υπάρχει κρυπτογράφηση. Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, έτσι ώστε να μπορούμε να κατευθύνουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.
Τα παραπάνω δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται από τη χρήση της εταιρείας μας, για τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, για στατιστικούς λόγους, για τους σκοπούς της έρευνας της αγοράς, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες μας, για να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας βελτίωση του περιεχομένου της, προσαρμογή στη ζήτηση και τις ανάγκες των επισκεπτών, και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής της εταιρείας μας σε ιστότοπους τρίτων.
Επιπλέον, οι πάροχοι του e-mail (που αναφέρονται παρακάτω) μπορεί να χρησιμοποιεί cookies, τα οποία τους επιτρέπουν να ανιχνεύουν και τα ενδιαφέροντα των χρηστών ρεκόρ, και σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμαστε στο αρχείο “επιδόσεις” ή “λειτουργική” cookies μπισκότα. Αυτά τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ανίχνευσης χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών για αναλυτικούς σκοπούς.
Οι πάροχοι e-mail μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιήσουν άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως οι φάροι, pixels (ή «cleargify») και άλλες τεχνολογίες. Πρόκειται για μικρά αρχεία γραφικών που περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό που επιτρέπει στους παρόχους να αναγνωρίζουν εάν κάποιος έχει ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους αποστέλλεται στην περίπτωση φωτοβολταϊκών στο δίκτυο.
Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να τοποθετήσουν αυτόματα το μήνυμα singlepixelgify, γνωστό ως webbeacons, σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε. Πρόκειται για μικρά αρχεία γραφικών που περιέχουν μοναδικά αναγνωριστικά που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εισάγετε συγκεκριμένους υπερσυνδέσμους. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, για να μάθετε για τις απαραίτητες ενέργειες.

-Internet Explorer
-Firefox
-chrome
-Safari
-Safari για iPad και iPhone
Εάν οι χρήστες μας συνδέουν στον ιστότοπό μας σε ιστότοπους τρίτων μερών μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων, banners, η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τις συνθήκες και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
4.Επιλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας
Στόχοι της προώθησης των πληροφοριών: Συλλέγουμε τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας για να προωθήσουμε προϊόντα και επιχειρηματικά οφέλη.
Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται, προκειμένου να επικοινωνήσει με την εταιρεία και τους εργαζομένους της (μέσω της ζωντανής μετάδοσης, τηλέφωνο, e-mail, sms, social media, κλπ) Αποστολή διαφημιστικά μηνύματα και ενημερωτικά δελτία (newsletter, κλπ) Αποστολή μηνυμάτων κειμένου (εταιρία μας ) και τρίτων (περιλαμβάνονται στην εταιρεία μας), τιμές και άλλες φορολογικές ή άλλες νομικές παραμέτρους.
Αναλυτικοί στόχοι: Μερικές φορές μπορούμε να συλλέξουμε τα παραπάνω δεδομένα τοποθεσίας και ηλεκτρονικά δεδομένα για να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τα πληροφοριακά και διαφημιστικά υλικά μας.
5. Νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τη δραστηριότητά μας
Συναίνεση: Για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται παραπάνω, βασίζουμε στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στην αρχή αυτού του εγγράφου.
Συμβατικός σύνδεσμος: Η εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και του πελάτη.
Νομική Υποχρέωση: Δεν πωλούμε, μοιράζουμε ή μίσθουμε προσωπικά στοιχεία σε τρίτους εκτός εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (βλ. Παραπάνω) ή όπως απαιτείται από το νόμο. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εφόσον η γνωστοποίηση είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνει χώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών, ή μήπως είναι η διαδικασία από το δικαστήριο (π.χ.. Πιστωτικού ελέγχου), αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εγγυώνται πλήρως ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία. Η εταιρεία μας δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων αν δεν έχουν τη ρητή συγκατάθεση των γονέων τους. Η εταιρεία μας δεν θα λάβει σε καμία περίπτωση περισσότερα προσωπικά δεδομένα από εσάς από ό, τι είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε σκοπό που συλλέγει.

6. Αποδέκτες των δεδομένων σας
Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει συλλέγει προσωπικά σας στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αυτής, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εγγυώνται πλήρως ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα πρέπει να υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία ή εκτός από το σκοπό της διαβίβασης και πάντα σύμφωνα με την προηγούμενη γραφτεί συμβόλαιο μαζί τους.
Οι οργανισμοί αυτοί επιλέγονται προσεκτικά από εμάς και συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να αποστέλλονται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου πληρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφάλειας. Εάν απαιτείται η μεταφορά δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, αυτό θα γίνει μόνο σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις ασφάλειας και θα μεγιστοποιηθεί η προστασία των δεδομένων.
Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους της εταιρείας μας, ωστόσο οι εργαζόμενοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Τα αρχεία των αρχείων μας μπορούν να μεταφερθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν αιτήματός τους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης υπηρεσίας, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία μπορεί να παρέχει σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια υπηρεσία.
Συγκεκριμένα, μπορούμε να στείλουμε δεδομένα σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
• Στο Google, όπως περιγράφεται παραπάνω, ιδίως για να χρησιμοποιήσετε το Google Analytics ή για εκ νέου εμπορία,

Ο παραπάνω οργανισμός εδρεύει στις ΗΠΑ και είναι σύμφωνος με τη διεθνή συμφωνία EU-U.SPrivacyShield. Συλλέγει γενικά στατιστικά στοιχεία και δεν έχει εξατομίκευση του χρήστη του ιστότοπου (αριθμός προβολών, πρόγραμμα περιήγησης, κινητή συσκευή ή χώρα / περιοχή του χρήστη).
• Παροχείς υπηρεσιών φιλοξενίας βάσεων δεδομένων, τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης χώρου
• Να τρίτους την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του, όπως προγραμματιστές, οι πάροχοι δεδομένων, των προμηθευτών και των δεδομένων προμηθευτή, τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά την επεξεργασία των υπηρεσιών τους σε εμάς.
• Προμηθευτές συμβατικών υπηρεσιών που βοηθούν σε ορισμένες δραστηριότητες (π.χ. Marketing, τεχνολογικές υπηρεσίες).
• Στα πιστωτικά ιδρύματα, να έχουμε πρόσβαση στην πλατφόρμα μας και να εκτελέσουμε την εντολή απευθείας από αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως έχουμε ήδη περιγράψει.
• Για e-mail και ενημερωτικά δελτία και τηλεφωνικούς παρόχους – SMS. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν ή να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Αυτοί οι προμηθευτές δεσμεύονται από γραπτές ρήτρες εμπιστευτικότητας και διαθέτουν επαρκή ασφάλεια της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Μπορούμε να στέλνουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα οπουδήποτε στον κόσμο όπου διεξάγονται δραστηριότητες επεξεργασίας. Επί του παρόντος, οι διακομιστές στους οποίους αποθηκεύονται τα προσωπικά σας στοιχεία βρίσκονται καταρχήν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν ή ακόμα και να υποστούν επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κάθε μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών) θα πραγματοποιηθεί μόνο σε χώρες που έχουν νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
Όσο διεξάγεται η διεθνής διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχουμε προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
• στους παρόχους ασφάλειας δεδομένων.
• Να φορολογούμε τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς με τους οποίους η εταιρεία μας εργάζεται για την εκπλήρωση των φορολογικών και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών της.
• Στη βιομηχανία υπηρεσιών ασφαλείας γραφείου, επειδή υπάρχει μια κάμερα ασφαλείας και ένα σύστημα συναγερμού στα κεντρικά γραφεία μας.
• Σε ειδικούς διαδόχους: Αν η εταιρεία μας υποστεί επιχειρηματικές αλλαγές, όπως η συγχώνευση, η JointVenture, η εξαγορά από άλλη εταιρεία ή η πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, μπορεί να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα χρήστη, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών για τον διάδοχο οργανισμό. Εάν ως αποτέλεσμα της αλλαγής των δραστηριοτήτων μας υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου, η εταιρεία μας θα σας ενημερώσει πριν στείλετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Για τις εταιρείες του ομίλου, όταν η γνωστοποίηση είναι κατάλληλη για την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.
• Για τις δημόσιες αρχές: Σε περιπτώσεις όπου πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τις προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης ή λήψης μέτρων κατά της παράνομης δραστηριότητας, ύποπτων για απάτη ή άλλη επιβλαβή δραστηριότητα, ενδέχεται να μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με αρμόδιες δημόσιες αρχές. Τα δεδομένα σας είναι επίσης διαθέσιμα στις δημόσιες αρχές για φορολογικούς σκοπούς.
Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι οι παραπάνω κατηγορίες παραληπτών των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών είναι οι επεξεργαστές του λογαριασμού μας και συνεπώς δεν επεξεργάζεστε δεδομένα πέραν των παραπάνω σκοπών και πάντα ακολουθούμε τις σαφείς οδηγίες και οδηγίες.
Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοί μας και οι εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες είναι ειδικοί και κατάλληλα εκπαιδευμένοι και απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα.

7. Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα:
Δεσμευόμαστε να σας παράσχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε όλα τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με το GDPR,
Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:
• Να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
• Αποκτήστε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν
• Ζητήστε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να ελέγξετε και να ενημερώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά στοιχεία. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία αν είναι ελλιπή
• Ζητήστε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να καταργήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που δεν χρειάζονται πλέον σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή σε περιπτώσεις που έχετε αποσυρθεί από τη συγκατάθεσή σας
• Αντιτεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους μάρκετινγκ ή για λόγους που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατάσταση
• Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της μεταχείρισης που πραγματοποιήθηκε βάσει συναίνεσης για την περίοδο πριν από την ανάκλησή της
• Ζητήστε να ζητήσετε να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, εάν η χρήση τους είναι παράνομη ή αν νομίζετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν χρειάζονται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς
• Λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαρθρωμένη μορφή, ευρέως αποδεκτά και αναγνώσιμα από μηχανές και ζητήστε μας να στείλουμε τα δεδομένα αυτά σε άλλον επεξεργαστή χωρίς να μας αντιτάξει
• Υποβάλετε αίτηση για αυτοδιαχειριζόμενες αποφάσεις που σας επηρεάζουν ή έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς και βασίζονται στα προσωπικά σας δεδομένα που έγιναν από άτομα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα στην παρούσα περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση
• Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο APIS
• Το δικαίωμα προσφυγής κατά της νομικά δεσμευτικής απόφασης του APIS
• Δικαίωμα προσφυγής απευθείας στο πρόσωπο ή στον μεταποιητή εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους Κανονισμούς έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας του PD σας
• Δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε πρόσωπο που υπέστη υλική ή ηθική βλάβη λόγω παράβασης του κανονισμού, άμεσα από τον υπεύθυνο ή τον μεταποιητή, για τη ζημία που υπέστη
Σε κάθε περίπτωση, θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύουμε και τα οποία μπορείτε να στείλετε γραπτώς στην εταιρεία μας με τον παραπάνω αριθμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου. Έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε ένα αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά ανάλογα με την ποσότητα των δεδομένων που η εταιρεία μας έχει για σας, μπορεί να σας χρεώσουμε το κόστος της εταιρείας μας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που έχουμε για εσάς. Η εταιρεία μας θα ανταποκριθεί στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον μέσα σε ένα μήνα.
Για να αποφύγετε τυχόν εμπόδια στην ικανοποίηση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.
Αυτά τα δικαιώματα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού μεταποιούνται τα δεδομένα ή από την τοποθεσία της εταιρείας. Αυτά τα δικαιώματα ισχύουν επίσης για αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται από εταιρείες που εδρεύουν εκτός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.
Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρία μας, σύμφωνα με την υποχρέωση κοινοποίησης των API παράβασης, είναι σκόπιμο να αποκαλύψει, στο μέτρο του δυνατού εντός 72 ωρών από την περίπτωση της γνωστικής λειτουργίας της παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να αποτελέσει απειλή για τα δικαιώματά σας, και σε περίπτωση αποκάλυψης καθυστέρηση μετά την ημερομηνία αυτή, θα είναι δικαιολογημένη.
Αν είστε γονέας ενός παιδιού κάτω των 18 ετών όριο ηλικίας και έχετε συνειδητοποιήσει ότι το παιδί σας, σας παρέχει τα προσωπικά δεδομένα στην εταιρεία μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας στις προαναφερθείσες μεθόδους, και μπορείτε να ζητήσετε να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες νομοθεσίες. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για ένα παιδί κάτω των 18 ετών, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

8.Το χρονικό διάστημα για την αποθήκευση δεδομένων
Τα στοιχεία της επικοινωνίας αποθηκεύονται για πέντε (5) ετών, με σαφή επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, και ανακάλεσε την άδεια για χρονικό διάστημα πέντε (05) έτη, με σαφή επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.
Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας μόνο εφόσον έχουμε συμβατικό ή εύλογο δικαίωμα ή είναι απαραίτητο να τη διατηρήσουμε, ακόμα και αν υπερβαίνει την εν λόγω διάρκεια. Δεδομένου ότι αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, η περίοδος αποθήκευσης μπορεί να διαφέρει για κάθε επισκέπτη.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να τερματιστεί συμβατική σχέση μας, μπορούμε να αποθηκεύσουμε μερικά δεδομένα χρήστη για όσο διάστημα εξακολουθεί να απαιτείται (π.χ.. Αν υπάρχει φορολογική υποχρέωση), και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας των σχετικών ισχυρισμών μας.
Φυσικά, όλα τα αποθηκευμένα στα δεδομένα μας θα διαγραφούν αν μας ζητήσετε να καταργήσετε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας, εκτός και αν είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουν το σύνολο ή ορισμένα από αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη νομοθεσία (π.χ.. Τα φορολογικά έγγραφα των υπηρεσιών για σας) ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας (π.χ. συναφείς λόγοι υγείας).
Παρόλο που μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για την περίοδο που απαιτείται για τη λειτουργία της εταιρείας μας, δεν θα επικοινωνήσουμε ποτέ μαζί σας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας ή χωρίς την απόλυτα απαραίτητη εκτέλεση της παραγγελίας ή επιβεβαίωσης της.
9. Απορρήτου του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα:
Μόλις η εταιρεία μας λάβει τα δεδομένα σας, εφαρμόζονται διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να προστατεύουμε τις πληροφορίες των χρηστών μας και να εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι κανένα σύστημα δεν είναι απόλυτα ασφαλές.
Τα μέτρα ασφαλείας που έλαβε η εταιρεία μας έχουν ως εξής:
Αποθήκευση αρχείων σε φυσική μορφή: Η εταιρία μας μπορεί να αποθηκεύει αρχεία σε φυσική μορφή, η οποία περιέχει προσωπικά δεδομένα. Αποθηκεύουμε τα αρχεία αυτά σε κλειστές προστατευόμενες περιοχές και είναι διαθέσιμα μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους ή συνεργάτες που τις χρειάζονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στη σύμβαση εργασίας.
Εξοικονόμηση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή: ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας, η οποία συντηρείται από εξειδικευμένη τεχνική διαχείριση λογισμικού καθώς και από τη βάση δεδομένων της εταιρείας μας. E-mailaccountsofinfo@ifeelmediagroup.gr είναι “Thunderbird”, προστατεύονται μέσω της “Office 365” και η Microsoft ελέγχεται περαιτέρω από το διακομιστή FortiMail-FortiGuard (antivirus, antispam, κλπ Fortiguardservices). FortinetFirewalls (NGF) είναι επίσης εγκατεστημένη στο δίκτυο (LAN / WAN) και έχουμε θέσει τους κωδικούς, τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο στους υπαλλήλους ή συνεργάτες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία μέσω του Διαδικτύου. όλες οι εφαρμογές σε επιχειρησιακούς υπολογιστές αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο “Microsoft Office 365 BusinessPremium” και “Ms Outlook”. Επιπλέον, καθώς η εταιρεία είναι μέλος της ομάδας, η σύνδεση με κεντρικά ηλεκτρονικά συστήματα στην Κύπρο πραγματοποιείται μέσω μιας “απομακρυσμένης σύνδεσης VPN” στο “FireNet Firewall”.
Μεταφορά αρχείων: Η εταιρεία μας έχει πρόσβαση στον ιστότοπο του διακομιστή μέσω διαχειριστών, οι οποίοι διατίθενται μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες που απαιτείται να έχουν πρόσβαση στα αρχεία αυτά μέσω του Internet.
Στοιχεία τραπεζικής κάρτας: Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε τα δεδομένα της κάρτας στην τοποθεσία της επιχείρησής μας. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να λάβετε όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας.

Οποιαδήποτε παραβίαση με τη βάση δεδομένων του νόμου αυτού του δικτυακού τόπου ή τα στοιχεία της βάσης δεδομένων σε τρίτους θα πρέπει να κοινοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εάν είναι προφανές ότι αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αναγνωρίσιμη μορφή κλάπηκαν.

10. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου
Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς σύμφωνα με τη νομοθεσία ή την ανάπτυξη της βιομηχανίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν την πολιτική, διότι συνεπής και απρόβλεπτη χρήση του ιστότοπου σημαίνει αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεων.
11. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια αρχή
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε:
Προστασία προσωπικών δεδομένων (APIS)
Avenue of George Washington 40Α, Ip 03-910 Βαρσοβία
Τηλέφωνο: +48 22 616 25 70
Ταχυδρομική διεύθυνση: redakcja@omnimodo.com.pl
12. Το εφαρμοστέο δίκαιο – διαφορές
Οι προϋποθέσεις αυτές, η τροποποίηση των οποίων υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Όλες οι διατάξεις αυτών των όρων θα καθίστανται νομικά ανεφάρμοστες και θα αποσύρονται αυτόματα από το παρόν, χωρίς να υπονομεύουν την εγκυρότητα των λοιπών όρων. Όλες οι δικαιοδοσίες που ενδέχεται να προκύψουν καθορίζονται από τα δικαστήρια του Κατοβίτσε.
13. Επικοινωνήστε μαζί μας
Πριν επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα Επιχειρήσεων ή πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε συναλλαγές μαζί μας, σας προσκαλούμε να διαβάσετε αυτήν την Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Ωστόσο, αν θέλετε να λάβετε διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τους όρους αυτής της Πολιτικής ή έχετε διαφωνία, κράτηση ή ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας με βάση τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.