POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI – DEKLARACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1.Wprowadzenie

Traktujemy Twoją ochronę danych osobowych z odpowiedzialnością i uważamy, że Twoje dane powinny być gromadzone i przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Z tego powodu strona internetowa www.jakoplayground.com została zaprojektowana z odpowiednimi systemami operacyjnymi i wewnętrznymi i jest zgodna z europejskim prawem ochrony danych (rozporządzenie UE 679/2016 EU-GDPR).

Niniejsza Polityka prywatności określa podstawy, na podstawie których firma JAKO GROUPS SP Z O. O., znajduje się przy ul. szt. bpa Herberta Bednorza 17, 40-384 Katowice Polska i jest prawnie reprezentowana (dalej „firma”), zbiera, wykorzystuje, komunikuje lub w inny sposób przetwarza dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane gromadzimy i dlaczego je gromadzimy. Podjęliśmy również kroki w celu poprawy kontroli prywatności i innych kontroli, które zapewniamy w celu zabezpieczenia danych i ochrony prywatności.

Nic nie zmienia ustawień ani sposobu przetwarzania danych. Zamiast tego ulepszyliśmy sposób, w jaki opisujemy nasze praktyki i jak ilustrujemy Twoje wybory dotyczące aktualizowania, zarządzania, eksportowania i usuwania danych.

Wprowadzamy te aktualizacje, gdy ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) wchodzi w życie w całej Unii Europejskiej. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR), mające na celu harmonizację przepisów dotyczących prywatności w całej Europie, poprawia zasady przejrzystości dotyczące sposobu, w jaki przedsiębiorstwa opisują przetwarzanie danych. Dokonujemy niezbędnych aktualizacji naszej Polityki Prywatności i korzystamy z okazji, aby wprowadzić ulepszenia dla naszych użytkowników witryny.

2.Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych

Adres: ks. bpa Herberta Bednorza 17, 40-384 Katowice Polska

 

Adres e-mail: https://www.jakoplayground.com/pl/kontakt/ Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami spamującymi. Musisz włączyć skrypt Java, aby móc go wyświetlić.
Tel. Kontakt: +48 791 107 478.

Nasza firma zarządza powyższą stroną internetową jako całością, która jest zaprojektowana z odpowiednimi systemami operacyjnymi i wewnętrznymi i jest zgodna z prawem UE dotyczącym ochrony danych (rozporządzenie UE 679/2016 UE – GDPR).

Niniejsza Polityka została przyjęta przez naszą firmę, która jest również odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nasza firma jest odpowiedzialna za ochronę użytkownika za każdym razem, gdy korzysta z witryny, i informuje o wszystkich potrzebnych informacjach zgodnie z art. 12, 13 i 14 nowego rozporządzenia o ochronie danych mających zastosowanie od 25 maja 2018 r. Na poziomie europejskim.

 

3.Dane osobowe gromadzone przez naszą firmę

Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do Ciebie lub mogą być Ci przypisane. Nasza firma może zbierać proste dane osobowe, takie jak (ale nie tylko) imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i numer VAT oraz rejestrator podatkowy. (jeśli potrzebujesz wersji PCD), a także danych o charakterze technicznym, takich jak e-mail, które są przetwarzane w sposób opisany poniżej.

Jeśli otrzymamy dane osobowe należące do określonej kategorii (np. Dane związane ze stanem zdrowia), zobowiązujemy się do przetwarzania ich jeszcze staranniej tylko za wyraźną zgodą lub w sposób dozwolony przez odpowiednie ustawodawstwo.

Dane kontaktowe: Jeśli chcesz komunikować się z naszą firmą, podajesz nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, MUSISZ uzyskać zgodę rodziców przed skontaktowaniem się z firmą.

Powyższe dane osobowe są wykorzystywane przez naszą Firmę w celu komunikowania się z Tobą na żądanie Ciebie. Możemy zbierać Twoje dane telefonicznie (np. Telefonicznie) lub online (np. Rejestracja na platformie komunikacji elektronicznej) lub oczywiście (np. Jeśli odwiedzasz nasze biuro) zgodnie z tymi warunkami wykorzystanie i to oświadczenie, a także oświadczenie o ochronie danych dostępne w naszym biurze – biurze.

Możemy również użyć Twojego e-maila i telefonu, aby wysłać Ci wiadomość, jeśli napotkamy problem podczas komunikacji z Tobą.

Nasza firma gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe swoich pracowników, takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer identyfikacyjny, numer VAT itp. W celu wykonania umowy o pracę, listy płac z wymaganiami odpowiednich przepisów prawa pracy i podatków.

Ponadto nasza firma może czasami otrzymywać CV od naszych oddziałów, gdzie przekazują nam dane osobowe, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe itp. Zbieramy te dane, aktualizując je w razie potrzeby, zawsze postępując zgodnie z odpowiednimi organizacyjnymi i technicznymi środkami bezpieczeństwa i tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy między nami lub jeśli jest to uzasadnione naszą przyszłą współpracą.

Dane o lokalizacji i dane online: Podobnie jak większość stron internetowych, Ty także, podczas przeglądania stron internetowych, zbierasz i przetwarzasz dane osobowe i informacje o tobie, poprzez źródła zewnętrzne lub bezpośrednio od Ciebie, który nam je przekazuje.

Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych i informacji dotyczących Ciebie odbywa się z jednej strony w celach bezpośrednio związanych z zamówionymi usługami i oferujemy Tobie i / lub w celach, na które wyraziłeś zgodę, i zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisy i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić Tobie nasze usługi, i zachowujemy niektóre z nich zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi, jak opisano poniżej.

Przeglądając witrynę, ta ostatnia zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe i informacje, zwłaszcza od Ciebie, który nam je przekazuje. Ponadto nie ma automatycznego sposobu zbierania danych, plików cookie itp. Podczas nawigacji w witrynie. Nasza strona nie zawiera bazy danych użytkowników, więc nie ma szyfrowania. Nie musisz rejestrować się w tej witrynie, abyśmy mogli również kierować Twoje dane osobowe lub inne informacje.

Powyższe dane i informacje dostarczone przez naszą Firmę wykorzystują, w celach reklamowych i promocyjnych swoich produktów i usług, do celów statystycznych do celów badań rynkowych w celu optymalizacji naszych usług, do pomiaru skuteczności strony internetowej ulepszanie jego treści, dostosowywanie go do popytu i potrzeb odwiedzających, a także mierzenie skuteczności prezentowania i wyświetlania naszej firmy na stronach internetowych trzecich.

Ponadto dostawcy usług e-mail (wymienionych poniżej) mogą korzystać z plików cookie, które umożliwiają im wykrywanie i rejestrowanie zainteresowań użytkowników, aw tych przypadkach odwołujemy się do plików „wydajności” lub „funkcjonalnych” plików cookie ciasteczka. Te pliki cookie i inne podobne technologie wykrywania są głównie wykorzystywane do monitorowania zachowań użytkowników w celach analitycznych.

Dostawcy usług e-mail mogą od czasu do czasu korzystać z innych podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne, piksele (lub „cleargify”) i inne technologie śledzenia. Są to małe pliki graficzne zawierające unikalny identyfikator, który umożliwia dostawcom rozpoznanie, czy ktoś, w przypadku sygnałów nawigacyjnych w sieci, otworzył wysłaną mu wiadomość e-mail.

Dostawcy usług e-mail mogą automatycznie umieszczać singlepixelgify, znane jako webbeacony, w każdej wysyłanej wiadomości e-mail. Są to małe pliki graficzne, które zawierają unikalne identyfikatory, które umożliwiają im rozpoznanie po otwarciu wiadomości e-mail lub wpisaniu określonych hiperłączy. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć korzystanie z plików cookie z ustawień przeglądarki, odwiedź następujące strony internetowe, w zależności od przeglądarki, aby dowiedzieć się o niezbędnych działaniach.

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Safari for iPad and iPhone

Jeśli nasi użytkownicy łączą się z naszą witryną na stronach internetowych osób trzecich za pośrednictwem linków, hiperłączy, banerów, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za warunki i zarządzanie danymi osobowymi.

4.Cele zbierania i przetwarzania danych osobowych z naszej firmy

Cele promocji informacji: Zbieramy wyżej wymienione dane komunikacyjne w celu promowania produktów i korzyści biznesowych.

Ponadto dane są gromadzone w celu komunikacji z firmą i jej pracownikami (za pośrednictwem transmisji na żywo, telefonu, poczty elektronicznej, sms, mediów społecznościowych itp.), Wysyłania promocyjnych e-maili i biuletynów (biuletynu itp.), Wysyłania smsów (nasza firma) i strony trzecie (zawarte z naszą firmą), ceny i inne podatkowe lub inne względy prawne.

Cele analityczne: Czasami możemy zbierać wyżej wymienione dane lokalizacyjne i dane online w celu uzyskania informacji o naszych materiałach informacyjnych i promocyjnych.

5.Podstawa prawna do gromadzenia i przetwarzania danych z naszej działalności

Zgoda: Aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z powyższym opisem, polegamy na Twojej zgodzie. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pomocą informacji wymienionych na początku tego dokumentu.

Łącze konwencjonalne: Nasza firma gromadzi dane osobowe w kontekście realizacji umowy między klientem a klientem.

Obowiązek prawny: Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie wydzierżawiamy danych osobowych osobom trzecim, chyba że wyraziłeś na to zgodę (patrz wyżej) lub jest to wymagane przez prawo. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, niezależnie od tego, czy toczy się to przed organami sądowymi, czy też jest to procedura pozasądowa (np. Kontrola kredytowa), ale zawsze pod warunki, które w pełni gwarantują, że Twoje dane osobowe nie zostaną poddane bezprawnemu przetwarzaniu. Nasza firma nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych nieletnich dzieci, chyba że mają wyraźną zgodę swoich rodziców. Nasza firma w żadnym wypadku nie otrzyma od Ciebie większej ilości danych osobowych niż jest to konieczne w jakimkolwiek celu, który gromadzi.

6.Odbiorcy twoich danych

Nasza firma może przekazywać gromadzone przez Ciebie dane osobowe, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stronom trzecim, ale zawsze na warunkach, które w pełni gwarantują, że Twoje dane osobowe nie zostaną poddane bezprawnemu przetwarzaniu lub innym niż cel transmisji i zawsze zgodnie z naszą wcześniejszą pisemną umową z nimi.

Agencje te są starannie wybierane przez nas i zgodne z odpowiednimi przepisami. Ponadto dane mogą być przesyłane do krajów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których spełnione są wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W przypadku konieczności przeniesienia danych poza obszar EOG, zostanie to wykonane wyłącznie zgodnie z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa oraz w celu maksymalizacji ochrony danych.

Twoje dane mogą być również przetwarzane przez pracowników naszej firmy, jednak pracownicy, którzy mogą przetwarzać dane osobowe, są odpowiednio przeszkoleni. Rejestry naszych zapisów mogą być przekazywane właściwym organom sądowym, policyjnym i innym organom administracyjnym na ich wniosek prawny i zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto, w przypadku świadczenia ustawowego, zlecenia serwisowego lub formalnego badania wstępnego, Spółka może udostępnić odpowiednie informacje odpowiedniej służbie.

W szczególności możemy przesyłać dane zgodnie z następującymi zasadami:

 • W Google, jak opisano powyżej, w szczególności w celu korzystania z Google Analytics lub w celu re-marketingu,

 

Powyższa organizacja ma siedzibę w USA i jest zgodna z międzynarodową umową EU-U.SPrivacyShield. Gromadzi ogólne dane statystyczne i nie ma żadnej personalizacji użytkownika witryny (liczba wyświetleń, przeglądarka, urządzenie mobilne lub kraj / region użytkownika).

 • Dostawcom usług hosting bazy danych, wsparcie techniczne i zarządzanie witryną
 • Do osób trzecich świadczących usługi związane z jego działaniem, takich jak deweloperzy, dostawcy danych, dostawcy, dostawcy danych i osoby, których dane dotyczą, wyłącznie w celu przetwarzania ich usług dla nas.
 • Dostawcy usług w ramach umowy, którzy pomagają w części działalności (np. Marketing, usługi technologiczne).
 • W instytucjach kredytowych, aby uzyskać dostęp do naszej platformy i zrealizować zamówienie bezpośrednio od tych instytucji kredytowych, jak już opisaliśmy.
 • Do e-maili i biuletynów oraz dostawców telefonii – sms. Dostawcy usług mogą uzyskać dostęp do danych osobowych wymaganych do wypełnienia swoich obowiązków i nie mogą ujawniać ani wykorzystywać tych informacji do żadnych innych celów. Dostawcy ci są związani pisemnymi klauzulami poufności i posiadają odpowiednie zabezpieczenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Możemy przesyłać i przetwarzać dane osobowe na całym świecie w miejscach, w których odbywają się czynności przetwarzania. Obecnie serwery, na których przechowywane są Twoje dane osobowe, znajdują się zasadniczo w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oznacza to, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, a nawet przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.

Jakiekolwiek przekazywanie danych osobowych od nas do krajów trzecich (w tym Stanów Zjednoczonych) będzie miało miejsce tylko do krajów, które posiadają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony zgodnie z interpretacją zgodnie z europejskim prawem ochrony danych .

Tak długo, jak odbywa się międzynarodowa transmisja danych osobowych, będziemy starać się o zapewnienie, że wszelkie informacje, które możemy przekazywać, są odpowiednio zabezpieczone zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności i wymogami obowiązującego prawodawstwa dotyczącego danych osobowych.

 • Do dostawców bezpieczeństwa danych.
 • Do księgowych i doradców podatkowych, z którymi nasza firma pracuje, aby wypełnić swoje zobowiązania podatkowe i finansowe.
 • W branży usług bezpieczeństwa biurowego, ponieważ w naszej siedzibie znajduje się kamera bezpieczeństwa i system alarmowy.
 • W specjalnych następcach: Jeśli nasza firma przechodzi zmiany biznesowe, takie jak połączenie, JointVenture, przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów, może przekazać wszystkie informacje i dane użytkowników, w tym dane osobowe informacje dla następcy organizacji. Jeśli w wyniku naszej zmiany biznesowej nastąpią istotne zmiany w naszych praktykach dotyczących ochrony prywatności, nasza firma poinformuje Cię przed przesłaniem Twoich danych osobowych.
 • Dla firm w grupie, gdy ujawnienie jest odpowiednie do świadczenia usług firmy.
 • Do władz publicznych: W przypadkach, w których uważamy, że ujawnienie jest konieczne w związku z wysiłkami zmierzającymi do poszukiwania, zapobiegania lub podejmowania działań przeciwko nielegalnej działalności, podejrzewanemu oszustwu lub innym szkodliwym działaniom, możemy udostępnić dane osobowe właściwym organom publicznym. Twoje dane są również udostępniane władzom publicznym do celów podatkowych.

Nasza firma informuje Cię, że powyższe kategorie odbiorców Twoich danych osobowych i informacji są procesorami naszego konta i dlatego nie przetwarzają żadnych danych poza powyższymi celami i zawsze postępują zgodnie z naszymi wyraźnymi instrukcjami i instrukcjami.

W każdym przypadku nasi pracownicy i partnerzy zewnętrzni, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych i informacji, są konkretni i odpowiednio przeszkoleni, a nieautoryzowany dostęp do danych jest zabroniony.

 

7.Prawa osoby, której dane dotyczą:

Zobowiązujemy się zapewnić Tobie możliwość korzystania ze wszystkich Twoich praw, zgodnie z GDPR,

Dokładniej, masz prawo:

 • Bądź informowany o przetwarzaniu swoich danych osobowych
 • Uzyskaj dostęp do swoich danych osobowych, które Cię interesują
 • Poproś o poprawienie nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych. Możesz sprawdzić i zaktualizować wszelkie niedokładne dane osobowe. Możesz również poprosić o wypełnienie swoich danych osobowych, jeśli są niekompletne
 • Poproś o usunięcie danych osobowych, gdy nie jest już konieczne lub jeśli przetwarzanie jest nielegalne. Możesz poprosić nas o usunięcie wszelkich Twoich danych osobowych, które nie są już potrzebne w związku z celami, dla których są gromadzone, lub w przypadkach, w których wycofałeś swoją zgodę
 • Sprzeciwiacie się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych lub z powodów związanych z konkretną sytuacją
 • Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie konsensusu nie wpływa na zasadność traktowania, które miało miejsce na podstawie konsensusu na okres przed jego odwołaniem
 • Poproś o prośbę o ograniczenie przetwarzania danych osobowych w określonych przypadkach. Możesz poprosić nas o ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych, jeśli takie użycie jest niezgodne z prawem lub jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do powyższych celów
 • Otrzymuj swoje dane osobowe w formie strukturalnej, powszechnie akceptowanej i odczytywalnej maszynowo i poproś nas o przesłanie tych danych do innego procesora bez sprzeciwu ze strony nas
 • Złóż wniosek, aby decyzje oparte na samoleczeniu, wpływające na Ciebie lub mające znaczący wpływ na Ciebie i oparte na Twoich danych osobowych były podejmowane przez osoby fizyczne, a nie tylko przez komputery. Masz również prawo w tym przypadku wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję
 • Prawo do złożenia skargi do APIS
 • Prawo do odwołania się od prawnie wiążącej decyzji APIS
 • Prawo do odwołania się bezpośrednio do osoby lub podmiotu przetwarzającego, jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z Regulaminu zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich PD
 • Prawo do odszkodowania dla każdej osoby, która doznała szkody materialnej lub niematerialnej w wyniku naruszenia rozporządzenia, bezpośrednio przez osobę odpowiedzialną lub przetwórcę, za poniesioną szkodę

W każdym przypadku chcesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych, które możesz skierować na piśmie do naszej firmy w powyższym e-mailu i numerze telefonu. Masz możliwość przesłania nam prośby o bezpłatny dostęp do danych, jednak w zależności od ilości danych, które nasza firma posiada dla Ciebie, możemy obciążyć Cię kosztami naszego Przedsiębiorstwa w celu dostarczenia informacji dotyczących Twoich danych lub wszelkie inne informacje, które posiadamy dla Ciebie. Nasza firma odpowie na Twoje żądania bez zbędnej zwłoki i co najmniej w ciągu jednego miesiąca.

Aby zapobiec jakimkolwiek przeszkodom w spełnieniu Twojego żądania, poinformujemy Cię o przyczynie. Możesz zostać poproszony o podanie informacji potwierdzających Twoją tożsamość w celu wykonywania swoich praw.

Prawa te mają zastosowanie w całej UE, niezależnie od miejsca przetwarzania danych i lokalizacji firmy. Prawa te dotyczą również towarów i usług oferowanych przez firmy mające siedzibę poza UE, ale działające w UE.

W przypadku naruszenia twoich danych osobowych, nasza firma, zgodnie z obowiązkiem powiadomienia o naruszeniu APIS, ma odpowiednie środki do ujawnienia, w miarę możliwości w ciągu 72 godzin od poznania, przypadku naruszenia Twoich danych osobowych może stanowić zagrożenie dla Twoich praw, aw przypadku opóźnienia ujawnienia danych po upływie tego terminu, będzie to uzasadnione.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka poniżej 18-letniego limitu wieku i zdajesz sobie sprawę, że Twoje dziecko udostępnia ci dane osobowe w naszej firmie, skontaktuj się z naszą firmą na wyżej wymienione sposoby i możesz poprosić o skorzystanie z obecnych praw. Jeśli zauważymy, że zebraliśmy dane osobowe dziecka w wieku poniżej 18 lat, podejmiemy uzasadnione kroki, aby usunąć dane osobowe.

8.Przedział czasu na przechowywanie danych

Dane dotyczące komunikacji są przechowywane przez pięć (5) lat, z wyraźnym zastrzeżeniem wszelkich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, oraz cofniętej zgody na okres pięciu (05) lat, z wyraźnym zastrzeżeniem wszelkich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Należy zauważyć, że Twoje dane zostaną zachowane w naszej bazie danych tylko tak długo, jak długo mamy umowne lub uzasadnione prawo, lub konieczne jest ich utrzymanie, nawet jeśli przekroczy on wspomniany czas trwania. Ponieważ nie można tego ustalić z wyprzedzeniem, okres przechowywania może być różny dla każdego gościa.

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nasze stosunki umowne zostaną przerwane, możemy przechowywać niektóre dane użytkownika tak długo, jak jest to nadal wymagane (np. Jeśli istnieje obowiązek podatkowy), aw każdym razie do upływu terminu przedawnienia naszych powiązanych roszczeń.

Oczywiście wszystkie przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, jeśli poprosisz nas o usunięcie danych z naszej bazy danych, chyba że jesteśmy zobowiązani do przechowywania wszystkich lub niektórych z nich przez dłuższy okres czasu na mocy prawa (np. z dokumentami podatkowymi usług dla ciebie) lub w celu ochrony twoich żywotnych interesów (np. powiązanych powodów zdrowotnych).

Chociaż możemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do funkcjonowania naszej firmy, nigdy nie skontaktujemy się z Tobą bez Twojej wyraźnej zgody lub bez absolutnie koniecznego wykonania zamówienia lub potwierdzenia ona.

9.Prywatność osoby, której dane dotyczą:

Gdy tylko nasza firma otrzyma Twoje dane, uruchamiane są procedury i środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do nich. Zobowiązujemy się do ochrony informacji naszych użytkowników i wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny.

Środki bezpieczeństwa podjęte przez naszą firmę są następujące:

Zapisywanie plików w formacie fizycznym: Nasza firma może przechowywać pliki w fizycznym, papierowym formacie, które zawierają dane osobowe. Przechowujemy te rejestry w zamkniętych obszarach chronionych i dostępnych tylko dla tych pracowników lub partnerów, którzy ich potrzebują do celów opisanych w umowie o pracę.

Zapisywanie plików w formacie elektronicznym: niektóre z twoich danych osobowych będą przechowywane w bazie danych strony internetowej, która jest utrzymywana przez wyspecjalizowane techniczne zarządzanie oprogramowaniem, jak również w bazie danych naszej firmy. E-mailaccountsofinfo@ifeelmediagroup.gr jest w „Thunderbird”, chroniony przez środki „Office 365” Microsoftu i jest dodatkowo kontrolowany przez serwer FortiMail-FortiGuard (antywirus, antyspam itp. Fortiguardservices). FortinetFirewalls (NGF) są również instalowane w sieci (LAN / WAN) i mamy ustawione kody, które są dostępne tylko dla tych pracowników lub partnerów, którzy są zobowiązani do uzyskania dostępu do tych plików przez Internet. wszystkie aplikacje na komputerach przedsiębiorstwa to e-mail „Microsoft Office 365 BusinessPremium” i „Ms Outlook”. Ponadto, ponieważ firma jest członkiem grupy, połączenie z centralnymi systemami elektronicznymi na Cyprze odbywa się za pośrednictwem „zdalnego połączenia VPN” w „Zaporach Fortinet”.

Przesyłanie plików: Nasza firma ma dostęp do strony internetowej serwera za pośrednictwem administratorów, które są udostępniane tylko tym pracownikom lub partnerom, którzy są zobowiązani do uzyskania dostępu do tych plików przez Internet.

Dane karty bankowej: Ponadto nie przechowujemy danych karty w naszej lokalizacji biznesowej. Jednocześnie musisz również podjąć wszelkie możliwe kroki, aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do Twojego konta.

 

Wszelkie niezgodne z prawem naruszenie bazy danych tej strony lub bazy danych do przetwarzania danych osób trzecich będziemy zgłaszać wszystkim zainteresowanym stronom oraz władzom w ciągu 72 godzin od naruszenia, jeśli oczywiste jest, że przechowywane dane osobowe w możliwej do zidentyfikowania formie zostały skradzione.

10.Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może się zmieniać od czasu do czasu zgodnie z ustawodawstwem lub rozwojem branży bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania tej polityki, ponieważ konsekwentne i nieprzewidywalne korzystanie ze strony oznacza akceptację wszelkich możliwych modyfikacji.

11.Prawo do złożenia skargi do właściwego organu

Masz prawo złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych w:

Ochrona prywatności (APIS)

Aleja Jerzego Waszyngtona 40A, Ip 03-910 Warszawa

Tel .: +48 22 616 25 70

Adres pocztowy: redakcja@omnimodo.com.pl

12.Obowiązujące prawo – spory

Niniejsze warunki, których modyfikacja podlega prawu greckiemu. Wszelkie postanowienia niniejszych warunków stają się prawnie niewykonalne i zostaną automatycznie wycofane z obecnych, w żaden sposób nie podważając ważności pozostałych warunków. Wszelkie jurysdykcje, które mogą powstać, określają sądy w Katowicach.

13.Skontaktuj się z nami

Przed przeglądaniem Witryny biznesowej lub dokonywaniem jakichkolwiek transakcji z nami, zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Polityką i do upewnienia się, że zgadzasz się na warunki, które zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeśli jednak chcesz uzyskać jakiekolwiek wyjaśnienia lub informacje dotyczące warunków niniejszej Polityki lub masz spór, rezerwację lub zapytanie, możesz skontaktować się z naszą Firmą na podstawie powyższych danych kontaktowych.